Avina không trực tiếp tham gia vào các khâu thanh toán và vận chuyển của doanh nghiệp, nhưng chúng tôi xin giới thiệu một số đối tác có tiềm lực, uy tín và có thể tư vấn, hỗ trợ kết nối các đối tác cho doanh nghiệp.

 

  1. Đối tác thanh toán:


 

  1. Đối tác vận chuyển

1461906973_viettel-post.jpg1461906950_tai-xuong.png